‼️‼️ LAATSTE DAG OM TE SOLLICITEREN! ‼️‼️

Solliciteren kan nog t/m vrijdag 7 december!

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!

Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf januari 2019! Ben jij een enthousiaste en ambitieuze universitaire rechtenstudent en heb je alle vakken uit je eerste jaar gehaald? Kom dan bij ons solliciteren!
Stuur uiterlijk vrijdag 7 december 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.

Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

REMINDER!
Nog 3 dagen om te solliciteren!

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!

Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf januari 2019! Ben jij een enthousiaste en ambitieuze universitaire rechtenstudent en heb je alle vakken uit je eerste jaar gehaald? Kom dan bij ons solliciteren!

Stuur uiterlijk zaterdag 1 december 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.

Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!

Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf januari 2019! Ben jij een enthousiaste en ambitieuze universitaire rechtenstudent en heb je alle vakken uit je eerste jaar gehaald? Kom dan bij ons solliciteren!
Stuur uiterlijk zaterdag 1 december 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.

Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

Onze deur is geopend! Na een zomerstop van twee maanden kunt u vanaf vandaag op elke woensdag en donderdag tussen 18:00 en 19:30 weer terecht voor gratis juridisch advies! ... See MoreSee Less

View on Facebook

NOG 2 DAGEN OM TE SOLLICITEREN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf september 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 25 juli 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf september 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 25 juli 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf september 2018.

Wat kunnen wij jou bieden?
- praktijkervaring door telefoondiensten en inloopspreekuren
- procederen voor de kantonrechter
- wekelijkse bijscholing op maandagavond
- kantoorbezoeken
- borrels met een gezellig team

Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren. Stuur uiterlijk 25 juli 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vrijdag 29 juni om 17:00 uur sluiten wij onze deuren voor de zomervakantie! Dit betekent dat dit de laatste week is waarin u nog vragen kunt stellen. Dit kan telefonisch via 020-6731311 of via onze inloopspreekuren op woensdag- en donderdagavond van 18:00-19:30. ... See MoreSee Less

View on Facebook

‘Beëindigingsovereenkomst’

Bij het sluiten van een beëindigingsoveenkomst doet de ene partij, meestal de werkgever een aanbod tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de andere partij stemt in met dat aanbod. De beëindigingsovereenkomst kwalificeert zich als een vaststellingsovereenkomst in de zin van art. 7:900 BW. Slechts een schriftelijk voorstel is rechtsgeldig en moet door beide partijen zijn ondertekend.

Maar let op: u heeft altijd onderhandelingsvrijheid. Alvorens u de overeenkomst ondertekend moet u altijd nagaan of u daarna wel recht zal hebben op een WW-uitkering. Daarnaast heeft u indien u langer dan twee jaar in dienst bent recht op een transitievergoeding.

Mocht u onverhoopt toch hebben ondertekend dan kunt door middel van een schriftelijke verklaring zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, ontbinden.

Heeft u vragen? Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op 020-6731311. Ook kunt u altijd langskomen op het inloopspreekuur op woensdag- en donderdagavond tussen 18:00 – 19.30 uur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

KOM ONS TEAM VERSTERKEN!
Stichting Rechtswinkel Amsterdam is op zoek naar nieuwe juridische medewerkers vanaf september 2018. Ben je geïnteresseerd en heb je je WO-propedeuse op zak? Kom dan bij ons solliciteren.
Stuur uiterlijk 25 juli 2018 jouw CV, cijferlijst en motivatiebrief naar: sollicitaties@rechtswinkelamsterdam.nl.
Voor meer informatie kijk op: www.rechtswinkelamsterdam.nl/vacatures
... See MoreSee Less

View on Facebook

‘Urgentieverklaring aanvragen’

Verkeert u in een noodgeval, waardoor u dringend op korte termijn moet verhuizen? Als u geen andere oplossing kunt vinden, is het onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden mogelijk in de gemeente Amsterdam om een urgentieverklaring aan te vragen. Met deze verklaring helpt de gemeente u met het vinden van een woonruimte en krijgt u voorrang op een sociale huurwoning.

Een aantal voorwaarden waar u onder andere aan moet voldoen om een urgentieverklaring te krijgen:
- U moet 18 jaar zijn of ouder
- U heeft de Nederlandse nationaliteit, geldig EU-paspoort of document van de EU/EER of een verblijfsvergunning
- U heeft minder dan 11 jaar inschrijfduur bij Woningnet, als uw huishouden uit maximaal drie personen bestaat. Bestaat uw huishouden uit vier personen of meer, dan moet u minder dan 12,5 jaar inschrijfduur hebben bij WoningNet.
- U heeft geen schulden of u hebt een regeling getroffen voor uw schulden

Hierbij is het van belang dat u er alles aan heeft gedaan om het probleem op te lossen en de situatie waardoor u dringend een woonruimte nodig heeft, niet zelf heeft veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn een ernstig medisch probleem waardoor u snel moet verhuizen naar een geschikte woonruimte of als u na een echtscheiding met uw kinderen op straat dreigt te komen te staan.

Voor verdere vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via 020-6731311 of langskomen op ons inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Tussentijds opzegbeding'

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een tussentijds opzegbeding zijn opgenomen. Meestal staat er in de arbeidsovereenkomst dan een bepaling met de volgende formulering: “Deze arbeidsovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.”

Alleen als er sprake is van een tussentijds opzegbeding kunnen werkgever en werknemer dus tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst tot opzegging overgaan. Let op: de werkgever zal pas kunnen opzeggen nadat hij hiervoor toestemming heeft gekregen van het UWV Werkbedrijf. De werknemer heeft deze toestemming niet nodig.

Als er geen tussentijds opzegbeding in uw contract is opgenomen en u wilt het arbeidscontract toch tussentijds beëindigen, dan zijn er hiervoor twee mogelijkheden: U kunt met de werknemer onderhandelen over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, of u kunt de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via 020-6731311 of langskomen op ons inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Moet ik incassokosten betalen?'

Bent u te laat met het betalen van een rekening, dan is het mogelijk dat u extra kosten moet gaan betalen: de incassokosten. Voor consumenten zijn de incassokosten wettelijk vastgelegd. Een rekenvoorbeeld voor de hoogte van de incassokosten voor consumenten staat op onze website:
www.rechtswinkelamsterdam.nl/veelgestelde-vragen/

Daarnaast zijn incassobureaus gehouden aan verschillende andere wettelijke regelingen voor de incassokosten. Zo zijn ze verplicht om een betalingsherinnering te sturen met daarin de waarschuwing dat u incassokosten moet betalen en hoe hoog deze zullen zijn. U moet 14 dagen krijgen om deze betaling te doen. Ook mag een incassobureau niet vragen om administratiekosten naast de incassokosten.

Heeft u nog verdere vragen met betrekking tot de incassokosten kunt u ons natuurlijk altijd bellen op 020-6731311, op werkdagen tussen 10:00 en 17:00, op dinsdag ook tussen 18:30 en 21:00.
... See MoreSee Less

View on Facebook

In Amsterdam zijn er meer fietsen dan inwoners en zit 63% van de Amsterdammers elke dag op een fiets. Statistisch gezien genoeg kans op een ongeluk dus. Maar hoe bent u als fietser juridisch beschermd in het verkeer tussen alle trams, bussen en auto’s?

Juridisch wordt de fietser in Nederland gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer en daarom goed beschermd. Waar in andere landen bescherming wordt geboden door het verplicht stellen van een helm, is dat hier door de wet: de Wegenverkeerswet. In artikel 185 van deze wet staat dat een fietser bij een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een fietser altijd het slachtoffer is. Een gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld de automobilist hoe dan ook ten minste 50% van de letselschade van de fietser moet vergoeden. Bij kinderen onder de 14 jaar is dit zelfs 100%. Heeft de fietser zelf ook schuld aan het ongeluk, dan wordt de overige 50% van de schadevergoeding naar evenredigheid verdeeld tussen de partijen van het ongeluk. Alleen als er sprake is van absolute overmacht is de automobilist niet verantwoordelijk en geldt de 50% regeling niet. Er wordt echter van een automobilist verwacht dat hij ten alle tijden anticipeert en rekening houdt met onverwachte situaties, waardoor overmacht bijna nooit wordt toegekend. Wees als fietser hoe dan ook voorzichtig in het verkeer, maar weet dat u goed wordt beschermd door de wet.
... See MoreSee Less

View on Facebook

De Rechtswinkel Amsterdam geeft gratis juridisch advies!

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar op 020-6731311. U kunt ook langskomen op het inloopspreekuur op woensdag- en donderdagavond tussen 18:00-19:30 uur bij ons op de Dusartstraat 50-52.
... See MoreSee Less

View on Facebook

8 months ago

Rechtswinkel Amsterdam

Maandag hebben wij afscheid genomen van weer een fantastische lichting rechtswinkeliers. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen 16 maanden! ... See MoreSee Less

View on Facebook

‘Beëindiging alimentatie op grond van samenleving’

De wet gaat uit van een maximale alimentatietermijn voor partneralimentatie van 12 jaar. Artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de alimentatieplicht tussentijds van rechtswege eindigt op het moment dat de ex-partner opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander ‘als waren zij gehuwd’.

Voor wat betreft huwelijk en geregistreerd partnerschap is het duidelijk wanneer de alimentatieplicht eindigt, want deze gebeurtenissen worden in de openbare registers ingeschreven en verdere discussie is dan niet aan de orde.

Wanneer sprake is van samenwoning, is echter voortdurend een punt van discussie gebleken. Om van samenwoning in de zin van dit artikel sprake te zijn moet worden voldaan aan de volgende criteria:
- een duurzame liefdesrelatie
- samenleving als ware men gehuwd
- het voeren voeren van een gemeenschappelijke huishouding
- de partners verzorgen elkaar wederzijds

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via 020-6731311 of langskomen op ons inloopspreekuur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Gebreken in mijn (sociale) huurwoning, wat nu?

Sociale huur
Het komt nogal eens voor dat een huurwoning gebreken vertoont, zoals een kapotte ketel, een kapot slot of een raam dat niet goed meer sluit. In dit soort gevallen is het aan de verhuurder deze ernstige gebreken te herstellen. Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de verhuurder. In geval van een sociale woning stuurt u een gebrekenbrief naar de verhuurder, waarin u aangeeft welke gebreken er zijn aan de woning die u huurt. Zie voor een voorbeeld: www.huurcommissie.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Modelbrief_Melding_gebreken_aan_woning__.... Na het versturen van de brief heeft de verhuurder 6 weken de tijd om de gebreken te herstellen. Indien de verhuurder dit nalaat kunt u vragen om tijdelijke huurverlaging bij de Huurcommissie. Zie hiervoor een voorbeeld: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/tijdelijke-huurverlaging-bij-achter...

Een andere mogelijkheid is om te stoppen met het betalen van de huur op grond van art. 6:52 of art. 6:262 BW. Het is van belang dat u dit meldt in een brief aan de verhuurder. Hiervoor hoeft u niet naar de rechter of de Huurcommissie. Indien de verhuurder de gebreken heeft hersteld, dient u met terugwerkende kracht de niet-betaalde huur alsnog te betalen.

Ten slotte kunt u ook zelf de gebreken laten herstellen. Ten eerste kunt u zich laten machtigen door de rechter om het onderhoud op kosten van de verhuurder uit te laten voeren. Ten tweede kunt u zonder rechterlijke machtiging reparaties laten uitvoeren, door te vragen aan de verhuurder of hij de kosten van de reparatie wil verrekenen met de huurprijs. Het is van belang dat deze kosten wel redelijk zijn. Een goede tip is om meerdere offertes op te vragen en te kiezen voor de beste prijs-kwaliteit verhouding.

Vrije sector
In geval van een vrije sector woning, waarbij het huurcontract geliberaliseerd is, zult u in de meeste gevallen de rechter moeten inschakelen voor een uitspraak, tenzij in uw huurcontract staat dat u in geval van geschillen de Huurcommissie om advies vraagt.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vlucht vertraagd, overboekt of geannuleerd? Vorder compensatie!

Is uw vlucht wel eens vertraagd, overboekt of geannuleerd? Binnen de EU zijn er regels die u bescherming en eventueel compensatie bieden. Deze regels vindt u terug in Europese Verordening 261/2004 en gelden voor iedere vlucht die vertrekt vanuit een EU-land. Daarnaast gelden ze ook voor alle vluchten van Europese luchtvaartmaatschappijen die aankomen in een EU-land. U heeft recht op compensatie indien u meer dan 3 uur later op uw eindbestemming aankomt. De hoogte van het bedrag hangt af van de duur van de vertraging en de afstand van de vlucht. U kunt uw compensatie rechtstreeks claimen bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Let op: u heeft geen recht op compensatie indien er sprake was van een buitengewone omstandigheid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan slecht weer of een staking.

Voor vragen hierover, of over een ander onderwerp, kunt u ons dagelijks telefonisch bereiken op 020-6731311.
... See MoreSee Less

View on Facebook

'Rechten en plichten van de zieke werknemer'

Bent u ziek en kunt u niet meer werken? Dan heeft u in Nederland veel rechten zoals het recht op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaren van de ziekteperiode. Gedurende het eerste jaar bedraagt dit bedrag in ieder geval 70% van het loon en minstens het minimumloon en voor het tweede jaar geldt dat in ieder geval 70% van het loon betaald moet worden.

Gedurende deze periode bestaat er daarnaast een re-integratieplicht van de werkgever en werknemer. U wilt natuurlijk weer zo snel mogelijk weer aan het werk, maar dit moet gebeuren op een manier dat u niet weer snel ziek thuis zit. De re-integratieplicht houdt in dat de werkgever moet onderzoeken of u weer geleidelijk aan uw werk kunt hervatten binnen het bedrijf. Daarnaast is het mogelijk om u vervangend werk te laten doen of eventueel werk bij een ander bedrijf aan te bieden. Het is belangrijk om te realiseren dat u als werknemer hier ook een plicht in hebt en dat u zoveel mogelijk dient mee te werken aan verzoeken van de werkgever om het werk te hervatten. Mocht u echter te ziek zijn, dan kunt u dat aangeven en dient de werkgever hier rekening mee te houden.

Voor meer informatie hierover kunt u ons dagelijks bellen van 10:00 tot 17:00 uur op 020-6731311 en iedere woensdag- en donderdagavond langskomen op het inloopspreekuur van 18:00 tot 19:30 uur.
... See MoreSee Less

View on Facebook